Míľniky

Táto subdoména bola uvedená do prevádzky 08.06.2013 s tematikou praktického prepojenia Raspberry Pi s hardwarom vlastnej konštrukcie.

Už prečo sa jedná o zariadenie také, aké je, no, nazvime to - výsledkom kreativity.

Radiometrický senzor bol prvýkrát slávnostne odštartovaný 15.06.2013 v nočných hodinách, zaznamovať sa začalo o deň neskôr.


FAQ - často kladené otázky

Q: Ako začať?

Kliknite na "Denné záznamy stanice". Otvorí sa Vám výpis všetkých denných záznamov radiometrickej stanice, s názvami daného dátumu vo formáte rok-mesiac-deň.log.

Všetky záznamy sú plaintext s unixovým odriadkovaním, otvorenie súboru teda odporúčam ponechať na Vašom prehliadači.

Vysvetlivky: pulz/hod (min) = pulzy za hodinu (minútu), mkR/h = µR/h; mkrad = µrad = 10 nGy.

Pre gama žiarenie platí nasledovný prepočet: 1 µR ~ 0.877 µrad pre vzduch, alebo 1 µR ~ 0.96 µrad pre tkanivo.

Q: Čože? nGy? µR/h? Čo to vlastne sú tie údaje? Čo znamenajú????

Jedno je isté: nebudú dobrou témou na reč pri pive.
Dokonca (vraj) ani dvadsať deka debrecínskej Vám za ne v samoobsluhe nenakrájajú...

Inu, pojmy typu radioaktivita, dávka, intenzita či rozdiely rad/gray vs. rentgen/sievert Vám s radosťou vyčerpávajúco vysvetlia všetky patričné encyklopédie, necyklopédie, učebnice, skriptá, majstri na nočnej smene v jadrových elektrárňach či poslucháči jadrovej fyziky, ale len ak momentálne nie sú naložení v liehu.

Kvôli tomu táto stránka nevznikla.

Q: Dá sa vôbec * veriť * nameraným hodnotám?

Radiometrický senzor spolu s detekčným obvodom je tvorený ako hobby projekt, amatérskej konštrukcie.
Nenájdete na ňom značky CE, ESČ, TUV, GS, ani pečať kalibračného úradu, ani štempel od JAVYS-u.
Autor zapojenia nie je vyučený elektrikár ani elektrotechnik, ba dokonca ani radiológ či vedec.

Ba kieho, aj to kreslené chlapča s rentgenkou pri vajciach sa tomu celému akosi potmehúdsky usmieva...
( Šak len si tou lampou svieť, ono ťa ten smiech prejde, až ti tretia ruka naraste. )

Navyše ak je senzor online, zaznamenáva prakticky bez dozoru. Nie je naň poskytovaný support 24/7 - to by ste odo mňa troška dosť chceli, a to ešte zadarmo - summa summarum, ak by napokon došlo k chybe na zariadení, dostanem sa k tomu najskôr až cez víkend.

Na druhú stranu treba spomenúť, že senzor i stabilizačný obvod nepotrebujú rutinnú údržbu či pravidelné rekalibrácie, čomu nasvedčuje relatívna stabilita predošle nameraných hodnôt.
Dôkazom toho je tiež porovnanie s dátami SHMÚ - pričom priemer za deň v mkR/h vynásobte desiatimi (orientačne platí 1 mkR/h = 10 nSv/h, najbližšie k senzoru je Žilina).

Q: A kde je ten škandál, došľaka ?!

No, pokiaľ ste na moju stránku prišli za účelom vytvorenia tučného headlinu do novín, troška Vás schladím.
Budete si musieť počkať buď dokým zariadeniu zlyhá stabilizačný obvod, alebo vybuchne reaktor jadrovej elektrárne v nejakej rozumnej vzdialenosti od senzora.
Záleží čo príde prv. O to zaujímavejšie už budú potom vyzerať namerané hodnoty...

Samozrejme, tú druhú variantu nechcem nikomu privolávať. Už len z toho dôvodu, že by sa tá novodobá ekofašistická pliaga, propagujúca (nielen) svoje vrtuľky a kolektoríky, mala zase čím oháňať.


Späť

Copyright © 2013-2014 Jozef Bogin
Všetky práva vyhradené.
Počítadlo návštevnosti