Jedná sa o Geiger-Müllerov čítač napojený na mikropočítač Raspberry Pi s automatickým logovaním.

Srdce zapojenia tvorí jednočinný menič - modifikovaná elektronika blesku jednorázového fotoaparátu.
Stabilizácia je uskutočnená spätnou väzbou zo sekundárneho vinutia prostredníctvom zenerových diod.
Radiometrická trubica SBM-20 je napájaná stabilizovaným napätím 380 V= .

Výstupné pulzy sú prevedené na obdĺžnikový tvar časovačom NE 555 vo funkcii Schmittovho obvodu.
Tento výstup je pripojený priamo na všeobecnú vstupno-výstupnú zbernicu (GPIO) Raspberry Pi.
Kľudový odber celého detekčného bloku činí 85 mA z 5 V linky USB zbernice, teda menej než pol wattu.

Celkový počet pulzov za hodinu sa zaznamenáva každú hodinu na server a prepočítava na počet pulzov za
jednu minútu. S využitím pôvodných technických údajov trubice SBM-20 sa následne vykonáva prepočet na
mikrorentgeny za hodinu, zodpovedajúce dávkovému príkonu gama, prepočítaného na izotop radium-226.
Na konci merania (dňa) sa vypočíta najmenší, najväčší, priemerný dávkový príkon (hodnota ožiarenia)
spolu s hypotetickou absorbovanou dávkou, idealizovanou pre vzduch a tkanivo.

Pri dodržaní stabilizovaného napájania a technických parametrov trubice platí nasledovná kalibrácia:

22 pulz/sek ~ 1 mR/h ~ 1000 μR/h pre Co-60,
29 pulz/sek ~ 1 mR/h ~ 1000 μR/h pre Ra-226*
* používa sa vo výpisoch.

Radiometrický senzor sa nachádza v lokalite Púchov, SK, v budove železobetonovej konštrukcie.
GM trubica je umiestnená cca 0.5m od vnútornej steny a nie je ničím dodatočne tienená.


Späť
Copyright © 2013-2014 Jozef Bogin
Všetky práva vyhradené.
Počítadlo návštevnosti